Sanja Munižaba Jaić

placeholder+image

Uža specijalnost: opšti parnični postupci, zastupanje pravnih i fizičkih lica iz oblasti građanskog prava i odbrana maloletnih izvršilaca krivičnih dela i zastupanjem maloletnih oštećenih iz oblasti krivičnog prava.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, nakon čega se upisala u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine i pripravnički staž obavila kod advokata Branka D. Munižabe. Nakon položenog pravosudnog ispita i advokatskog ispita, upisala se u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine. Zajedno sa advokatom Munižaba D. Brankom je osnovala Zajedničku advokatsku kancelariju Munižaba u Novom Sadu. Učesnik na desetine stručnih skupova, a uspešno je završila nekoliko kurseva i obuka u okviru Advokatske akademije pri Advokatskoj komori Vojvodine, o čemu poseduje sertifikate, i to: „Engleski za pravnike“, „Medijacija i advokatura“, „Pravna zaštita od nasilja u porodici“. U dosadašnjoj karijeri je bila angažovana na nekoliko stotina predmeta iz različitih oblasti prava. Specijalizovala se za zastupanje iz oblasti građanskog prava, i to u postupcima opšte parnice, naknade štete, porodičnog i naslednog prava, nasilje u porodici, radnih sporova, postupcima izvršenja i obezbeđenja, kao i privrednim sporovima, imovinsko pravnim odnosima, sačinjenja svih vrsta ugovora i specijalnih ovlašćenja, u vanparničnim postupcima, upravnim postupcima i zastupanja u medijaciji. Iz oblasti krivičnog prava bavi se odbranom maloletnih izvršilaca krivičnih dela i zastupanjem maloletnih oštećenih.

Trenutno je na master studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, na građansko – pravnom modulu, pod-modul Prava deteta. Učesnik na nekoliko desetina naučnih skupova iz oblasti prava u zemlji i u inostranstvu (Tunis, Budimpešta, Ljubljana i dr.). U toku 2018. godine ispred Opštinskog saveta roditelja u Novom Sadu je u nekoliko osnovnih škola učenicima držala predavanja na temu „Sprečavanje vršnjačkog nasilja“.

Poseduje sertifikat za osnovnu obuku za posrednike (medijatora) i registrovani je posrednik (medijator) u Registru posrednika pri Ministarstvu pravde. Takođe, poseduje i sertifikat za odbranu maloletnih izvršilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih.

Poseduje međunarodni sertifikat za engleski jezik za pravnike – Toles higher.