Sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji

U Svečanoj sali Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, 17.12.2018. godine prof. dr Marko Carić, dekan Fakulteta i Radomir Munižaba, predstavnik Zajedničke advokatske kancelarije Munižaba iz Novog Sada, potpisali su sporazum o saradnji u cilju zajedničkog zalaganja za razvoj prosvete, nauke, prakse i formiranja sistema obrazovanja koji odgovara stvarnim potrebama pravnog i privrednog sistema Republike Srbije.

Najvažniji vid saradnje podrazumeva upućivanje studenata treće i četvrte godine studija Fakulteta na stručnu praksu u Kancelariju, obavljanje pripravničkog staža najboljih studenata u Kancelariji, izvođenje praktične nastave, organizovanje stručnih i specijalističkih kurseva kao i drugi vidovi saradnje. Sporazumom je postignuta i mogućnost da najbolji diplomirani studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, zasnuju radni odnos u Kancelariji a samim tim omoguće upis u Imenik advokatskih pripravnika.