Blog

Skorašnji Postovi

12
2019 Januar

SPORAZUM O SARADNJI

U Svečanoj sali Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, 17.12.2018. godine prof. dr Marko Carić, dekan Fakulteta i Radomir Munižaba, predstavnik Zajedničke advokatske kancelarije Munižaba iz Novog Sada, potpisali su sporazum o saradnji u cilju zajedničkog zalaganja za razvoj prosvete, nauke, prakse i formiranja sistema obrazovanja koji odgovara stvarnim potrebama pravnog i privrednog sistema Republike Srbije.

12
2019 Januar

(NE)DOSTUPNOST OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU-STANJE U PRAKSI

Autori se u radu bave problematikom (ne)dostupnosti okrivljenog u krivicnom postupku. .